PMO to przede wszystkim ludzie...

... warto więc zadbać o rozwój ich kompetencji oraz stworzenie z nich zespołu.

W gąszczu danych z projektów...

...PMO zbiera je, weryfikuje, selekcjonuje i przedstawia top managementowi tylko dane istotne, niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych.

Biuro zarządzania projektami kosztuje...

... dlatego przetrwa tylko takie PMO, które nie tylko przyniesie organizacji korzyści, ale też będzie potrafiło to udowodnić.

Młodzi, niedoświadczeni kierownicy projektów...

... mogą liczyć na pomoc ze strony konsultantów PMO, którzy zęby zjedli na zarządzaniu projektami w "tej firmie".

Uśmiech (i wsparcie) sponsora to rzecz bezcenna...

... a dzięki doradztwu ze strony PMO, te rzadkie dotąd zjawiska będą pojawiały się wiele częściej.

sobota, 20 grudnia 2014

Popularność certyfikatów z zarządzania projektami - trochę danych bez komentarza

Przed paroma dniami miałem okazję spotkać się ze studentami, zrzeszonymi w Studenckim Kole Naukowym Zarządzania Projektami na SGH i krótko zaprezentować im działalność PMI na świecie, standardy oraz certyfikacje PMI.

Tutaj na blogu chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami z researchu, jaki przeprowadziłem przed wystąpieniem przed studentami z Koła.
Wiedzą powszechnie dostępną jest to, że istnieje kilka dróg do certyfikowania się w obszarze zarządzania projektami, dlatego przygotowując się na pytania nt. możliwych certyfikacji sięgnąłem również po dane PRINCE2 i IPMA.

Wszystkie te "ścieżki" mają swoje wady i zalety. No i można je oczywiście mieszać, czego sam jestem dobrym przykładem :) Temat wartości certyfikatów jest na pewno tematem dyskusyjnym, wszak mamy duży rynek usług szkoleniowych związanych z certyfikacjami, stąd o kontrowersje i odmienne zdania nietrudno.
Studentom mówiłem głównie o certyfikacyjnej "ścieżce" PMI, bo takie było moje zadanie, natomiast tu chciałbym przedstawić garść, ciekawych moim zdaniem danych i faktów, które zgromadziłem w toku przygotowań:

1. PRINCE2
Z danych z 2012 r., przedstawionych na infografice przygotowanej przez Knowledge Train, jedną z ATO (akredytowanych organizacji szkoleniowych) wynika, że:
- liczba egzaminów PRINCE2® na świecie przekroczyła już 1 mln (podkreślmy, że egzaminów, nie osób aktualnie certyfikowanych - tych danych nie udało mi się znaleźć), z czego około 2/3 to egzaminy na poziomie Foundation, 1/3 - Practitioner. Zaskakująco niski jest procent egzaminów recertyfikujących (około 1% wszystkich egzaminów);
- 57% egzaminów PRINCE2® w latach 2005-2012 odbyło się w Zjednoczonym Królestwie, 12% w Holandii, 7% w Australii, w Niemczech i w Polsce - około 3%, (czyli całkiem spory udział naszego kraju), w Danii i RPA - po 2%. W pozostałych krajach świata - 15%;
- aż 97% osób zdaje z wynikiem pozytywnym egzamin PRINCE2® Foundation;
- aż 75% osób zdaje z wynikiem pozytywnym egzamin PRINCE2® Practitioner.


2. IPMA
Z danych (na koniec 2013 r.) dostępnych na stronie http://ipma.ch/certification/
wynika, że do tej pory w swoim systemie IPMA certyfikowała 194 tys. osób, z czego 65% to posiadacze certyfikatu IPMA Level D® (certyfikat mniej więcej porównywalny z CAPM® PMI). Pozostałe 35%, czyli około 60 tys. to certyfikaty wyższe: IPMA Level C®, IPMA Level B®, IPMA Level A®.

3. PMI
Według danych z najnowszego wydania miesięcznika PMI Today (grudzień 2014), dostępnego dla członków PMI na stronie http://www.pmi.org/learning/publications-pmi-today.aspx:
- wśród certyfikatów PMI zdecydowanie dominuje mający już 30 lat certyfikat PMP - ponad 636 tys. aktywnych posiadaczy tych certyfikatów,
- kolejnym certyfikatem jest CAPM® (obecny na rynku od 2003 r., certyfikat o poziom "niższy" od PMP®) - 26,5 tys. certyfikatów 
- pozostałe certyfikaty są albo niszowe (PMI-SP® - 1242, PMI-RMP® - 2932 posiadaczy), albo dość młode i trudno jeszcze wyciągać wnioski o ich popularności, choć warto się im przyjrzeć:
- PgMP® - Program Management Professional (od 2007) - 1123 certyfikaty
- PMI-ACP® - PMI Agile Certified Practitioner (od 2011) - 6885 certyfikatów
- PfMP® - Portfolio Management Professional (od 2014) - 162 certyfikaty
- PMI-PBASM - PMI Professional in Business Analysis (od 2014) - 182 certyfikaty.
- warto również zauważyć, że liczba posiadaczy certyfikatów PMI wzrasta o wiele szybciej w Ameryce Łacińskiej (2012 vs. 2013: wzrost 25%), regionie EMEA (23%) i regionie Azji i Pacyfiku (wzrost 18%), niż w Ameryce Północnej (wzrost 13%). W tej samej kolejności, lecz przy jeszcze większych różnicach przedstawia się dynamika wzrostu liczby członków PMI (tu źródłem jest Project Management Institute 2013 Annual Report
).

4. Co na to pracodawcy?
Chciałem dowiedzieć się również, jakich certyfikacji i metodyk oczekują w Polsce
pracodawcy. Na jednym z najpopularniejszych portali z ofertami pracy  zapytałem o oferty zawierające słowa kluczowe: "PMI", "PMP", "PMBOK", "PRINCE2", "IPMA". Oto wyniki:
PRINCE2 - 73 wystąpienia
PMI - 40 wystąpień
PMP - 35 wystąpień
PMBOK - 15 wystąpień (przy czym porównując oferty z tymi 3 słowami kluczowymi PMI zauważyłem, że w zdecydowanej większości przypadków skróty PMP, PMI, PMBOK nie występują obok siebie w tej samej ofercie)
IPMA - 8 wystąpień
Warto dodać, że PRINCE2 i PMI/PMP/PMBOK często występowały w tych samych ofertach, a niemal we wszystkich ofertach z "IPMA", ten skrót występował obok PMI i PRINCE2 (np. "certyfikat PMI/PRINCE2/IPMA").Nie będę tych danych jakoś szerzej komentował - dane to dane, każdy na ich podstawie może wyciągnąć własne wnioski nt. wartości, powszechności i przydatności certyfikacji. Inną drogę wybiorą studenci lub osoby dopiero rozpoczynające swoją drogę zawodową, którzy na starcie chcą mieć bez większych problemów "jakiś certyfikat z zarządzania projektami", inną - ci, którzy chcą się wyróżnić, a o swojej karierze myślą w perspektywie 5, 10 czy 15 lat.
Oczywiście chętnie podyskutuję na ten temat, chętnie zobaczę również nowsze/ciekawsze dane, jeśli ktoś z Czytelników takie posiada.


A na koniec pozdrawiam studentów zrzeszonych w SKN Zarządzania Projektami na SGH, kolejny raz składam wyrazy podziwu i szacunku za ich działalność i liczne inicjatywy (PM Days, Platforma Szkoleniowa, PM Challenge itd.). Zachęcam wszystkich studentów jeszcze niezrzeszonych do uczestnictwa w Kołach i inicjatywach takich jak SKNZP - to moim zdaniem prosta droga do przyszłego sukcesu zawodowego. Czego Wam wszystkim życzę :)


PS. Proszę mi wybaczyć te wszystkie znaczki ®, niestety ktoś ostatnio mi żarliwie tłumaczył, że mogę mieć problemy jeśli ich nie będę umieszczał w swoich publikacjach... W danych dotyczących ofert pracy pominąłem te znaczki, ponieważ pracodawcy w większości przypadków nie uznali ich umieszczenia za konieczne. 

niedziela, 7 grudnia 2014

Jak radzić sobie ze złożonością projektów - Navigating Complexity: A Practice Guide

Navigating Complexity: A Practice Guide to kolejna z serii praktycznych publikacji PMI, rozszerzających bibliotekę standardów wokół PMBOK.

Jak słusznie zauważono we wstępie do tego podręcznika, złożoność w projektach znamy od dawna, jednak w ostatnich latach, wskutek zmieniającej się gospodarki, jej globalizacji, szybkiego tempa rozwoju nowych technologii, większej konkurencji – złożoność w projektach znacząco wzrosła. Dlatego ten podręcznik na celu ma dostarczenie organizacjom i praktykom wskazówek jak zarządzać tymi projektami i programami, które są szczególnie złożone.

W pierwszej kolejności podręcznik wskazuje, na jakie aspekty organizacyjne należy zwrócić szczególną uwagę i w jaki sposób wpływają one na zarządzanie złożonymi projektami i programami. Wśród najważniejszych wymienione są tu takie czynniki jak przywództwo, zarządzanie portfelami, współpraca i relacje między kadrą zarządzającą firmy a kierownikami projektów i programów, KPI i inne mierniki sukcesu i efektywności, wpływ struktur organizacyjnych (w tym korzyści z posiadania PMO), luki w zasobach organizacyjnych oraz kompetencje kadry zarządzającej, kierowników i zespołów projektów.

Dalej autorzy podręcznika analizują przyczyny złożoności w projektach i programach, dzieląc je na trzy kategorie: zachowania ludzkie, działanie systemów (w tym powiązania i zależności pomiędzy jego częściami) oraz wieloznaczność (Ambiguity). Kategorie te są dalej podzielone na mniejsze części składowe oraz całkiem szczegółowo opisane. Może się wydawać, że ta część podręcznika to dość teoretyczne rozważania, jednak warto się z nią zapoznać, ponieważ do opisanych tu kategorii odnosić się będą narzędzia zaprezentowane w dalszej części publikacji.

Na pewno pomocne dla praktyków zarządzających złożonymi projektami będą opisane w kolejnej sekcji podręcznika cztery obszary zarządzania projektem (zakres, komunikacja, interesariusze i ryzyko), które stanowią szczególne wyzwanie dla zarządzających skomplikowanymi programami i projektami. Tym razem autorzy nie poprzestali na opisaniu problemu – proponują również szereg pożytecznych praktyk radzenia sobie z problemami związanymi ze złożonością w tych obszarach.

Dalsza część podręcznika to już prawdziwa gratka dla praktyków – mamy tu bowiem narzędzie badania złożoności projektu lub programu. Uzupełnione jest ono o 12 scenariuszy sytuacji jakie mogą wystąpić w zależności od uzyskanych w badaniu wyników wraz z bardzo konkretnymi poradami dla każdej z tych sytuacji. Mamy tu również przykład zmapowania pytań z kwestionariusza badania złożoności projektu z opisanymi wcześniej kategoriami przyczyn złożoności. Ostatnia część podręcznika pomoże praktykom w przygotowaniu planu działań w odpowiedzi na złożoność w projekcie lub programie.

Navigating Complexity: A Practice Guide zapewne nie każdemu przypadnie do gustu – bardziej doświadczonym kierownikom projektów czy programów, mającym wieloletnie doświadczenie niektóre proponowane praktyki czy wskazówki mogą wydać się dość banalne, niektóre – niewystarczająco opisane. Ale z pewnością wiele osób znajdzie w tej publikacji sporo do wykorzystania (jak choćby wspomniane narzędzie diagnostyczne). Podręcznik ten na pewno spełni swoją rolę jako Practice Guide – może bowiem stanowić świetną podstawę do dalszej dyskusji fachowców o złożoności w projektach.
 
* * *
Wpis ten jest fragmentem mojego artykułu pt. "Practice Guides – nowa porcja praktycznej wiedzy od PMI", opublikowanym w nr 6 "Strefy PMI" (wrzesień 2014) - kwartalnika wydawanego przez PMI Poland Chapter.
Cały numer "Strefy PMI" z tym artykułem można pobrać pod linkiem: http://www.pmi.org.pl/images/Oddzialy/warszawa/strefa_pmi/www/strefaPMI_2014006.pdf

Wszystkie wydania "Strefy PMI" dostępne są na stronie:
http://www.pmi.org.pl/index.php/dowiedz-sie/strefa-pmi-info