poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Jeszcze o lekturze dla kierowników projektów – czasopisma IPMA

W poprzednim „odcinku” opisałem krótko czasopisma wydawane przez Project Management Institute. Nie jest to oczywiście jedyna organizacja o charakterze globalnym, zajmująca się zarządzaniem projektami. Jej najważniejszym konkurentem jest IPMA – International Project Management Association (www.ipma.ch, polski oddział: www.ipma.pl). IPMA, w przeciwieństwie do PMI nie publikuje swoich standardów zarządzania projektami (programami, portfelami), posiada jednak ciekawy (i wymagający!) system certyfikacji kierowników projektów. IPMA dba również o rozwój wiedzy o zarządzaniu projektami, między innymi poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, a także wydawanie periodyków. A ponieważ warto czasem do nich zajrzeć postaram się tu krótko je scharakteryzować.


Project Perspectives          
Jest to czasopismo wydawane przez IPMA raz do roku, o nierównej objętości od kilkudziesięciu do stu kilkunastu stron. Tematyka jest bardzo szeroka, ciąży jednak raczej ku ogólnoorganizacyjnym aspektom zarządzania projektami (projekty a strategia, portfele, programy, dojrzałość projektowa, biura zarządzania projektami itd.). W porównaniu do PM Network, wydawanego przez PMI, w Project Perspectives znajdziemy rozważania nieco bardziej „teoretyczne”, czasem nawet wprost naukowe – np. omówienia badań poświęconych różnym aspektom zarządzania projektami. Ale można tu czasem natrafić również na studia przypadków różnych firm czy omówienia ciekawych praktyk zastosowanych w rzeczywistych projektach.
Brak mi w Project Perspectives elementów nieco lżejszych – krótszych artykułów, felietonów. Cholernie tu poważnie. Lekkości brak PP także wizualnie – szata graficzna pisma jest dość uboga, mało atrakcyjna. Momentami nawet po prostu brzydka – zwłaszcza wszelkie ikonografiki, wykresy, tabele rażą mój (niezbyt przecież wysublimowany) zmysł estetyczny.
Mimo tych niedoskonałości, polecam sięganie po to czasopismo, szczególnie tym, którzy szukają inspiracji do rozwoju zarządzania projektami w swojej firmie, których interesuje rozwój tej dziedziny wiedzy, czy tym, którzy chcą się po prostu dowiedzieć co w project-managementowej trawie piszczy.  
Numery czasopisma począwszy od 2006 r. pobrać można ze strony IPMA:


International Journal of Project Management
To czasopismo wydawane we współpracy z Elsevier i brytyjskim APM (Association for Project Management, www.apm.org.uk, nie mylić z APMG!). W roku ukazuje się kilka wydań pisma, o objętości ponad stu stron.
To już chyba najcięższy intelektualnie kaliber. Czasopismo tematyką jak i formą podobne do PMI-owego Project Management Journal, ale jest chyba jeszcze bardziej zorientowane naukowo. Artykuły są długie, śmiertelnie wręcz poważne, pisane ciężkim naukowym językiem. Pełno tu modeli teoretycznych, krytycznych analiz, prezentacji badań i dociekań naukowych.
Do polecenia chyba jedynie zajmującym się zarządzaniem projektami naukowo. Praktycy, na co dzień zarządzający swoimi projektami, skorzystają w niewielkim stopniu. A konsultanci specjalizujący się w zarządzaniu projektami być może znajdą jakieś inspiracje. Ja szukam :)
Przejrzeć listę artykułów pisma z krótkimi „zajawkami” można na stronie:
Niestety, za pobranie artykułu, który nas zainteresuje, trzeba słono zapłacić.


IPMA Newsletter
To publikacja przybliżająca działalność IPMA, odpowiednik PMI Today. Wydawany jest kwartalnie, objętość ok. 20 stron. Raczej dla członków stowarzyszenia lub szczególnie zainteresowanych jego działalnością, merytorycznej zawartości tu niewiele. Pisemko do pobrania ze strony IPMA:


Jakiś czas temu IPMA wydawała niewielki (z reguły 20-stronicowy) kwartalnik Project Management Practice, lżejszy w formie i treści niż te powyżej. Jeszcze rok temu można było znaleźć w internecie i pobrać numery pisma z lat 2005-2008. Teraz jednak wszelki ślad po nim zaginął…


0 komentarzy:

Prześlij komentarz